Turbocharger Nedir?

Turbocharger kısa bir anlatımla motor aşırı besleme sistemi olarak tanımlanmaktadır. Motorun performansını daha fazla yakıt ve hava vererek artıran sistem sayesinde, motordan daha yüksek güç elde edilebilmektedir. Turbocharger, egzoz gazıyla çalışan bir sistem olarak, gücünü egzozdan çıkan gazın basıncından almaktadır. Akışkan bir yapıya sahip olan havayı kompresyonla yanma odası olan silindirlere sıkıştırarak gönderir. Sıkıştırma işlemi daha fazla oksijen göndermek anlamına geldiği için, daha fazla yakıt girişi sağlanmaktadır. Bu sebeple içerde oluşan her patlamada çok daha fazla güç elde edilmiş olmaktadır. Normal motorlara göre daha fazla güç sağlayan turbocharger uygulanan motor, performansı mükemmel seviyeye çıkarır.

Turbocharger uygulanmış bir motorun gücünü artıran etkenler, yüksek hızla çıkan egzoz gazıyla dolan tribünün çevrilmesiyle başlar. Motorun çalışmasıyla birlikte aktive olan turbo charger’in, maksimum seviyeye ulaşarak torkun artmasını sağlaması için, gönderdiği basıncın atmosfer basıncını geçmesi gerekir. Bu sebeple dizel motorlarda 1750-2000 devir geçildikten sonra turbo chargerden beklenen tork artışı gerçekleşir. Başka bir deyişle maksimum basınçlı havanın gönderilebilmesi devir hızının yakalanmasıyla oluşmaktadır.

Turbocharger Nasıl Çalışır?

Turbocharger salyangoz şeklinde bir görünüme sahip bulunan turboda, bir mil ve her iki ucunda pervane yapısına sahip kanatçıklar yer almaktadır. Egzozdan tahliye edilen gazlar tribünü döndürmekte, diğer uçta bulunan birlikte dönene kompresör ise motora giriş yapan havayı daha hızlı akış yapmaya sevk ederek motora ekstradan oksijen akışı sağlar.

Temel olarak bir hava pompası olarak adlandıran turbocharger, içerdeki yanma sonrası motordan çıkış yapan egzoz gazını tribün pervanesine yönlendirerek, pervanenin dönüşünü sağlar. Kompresör pervanesine şaftla bağlı bulunan türbin pervanesi, kompresör pervanesine de bağlıdır. Böylece aynı anda hem tribün hem de kompresör pervanesinin dönmesi sağlanır. Kompresör pervanesinin dönüşü temiz havayı içeri çekmeye yol açar ve yanma hücresine göndermeden önce akışkan havayı sıkıştırır.

Turbocharger arıza yapması durumunda motorda oluşan yanmanın verimi düşerek çekiş gücünü düşürür. Yakıt sarfiyatı normal sarfiyatın üzerine çıkar. Oluşan arıza direkt olarak motora etki etmese dahi, kısıtlı hava beslemesi ve yanmanın kalitesinin düşmesi, motorda titreşimli çalışmaya sebep olmaktadır. Oluşan titreşimin piston-biyel-supap sisteminde istenmeyen etkiler oluşturması kaçınılmaz hale gelecektir.

Turbocharger arızası motorun aksine egzoz sistemine direkt olarak etki etmektedir. Egzoz emisyonlarında artış olurken, gazdaki parçacık ve bileşenlerin seviyesi yükselir. Ayrıca katalitik konvektör ve dizel parçacık filtresi turbocharger arızası sebebiyle zarar görür.