Bozuk Turbo Sesi Nasıl Anlaşılır?

Bozuk turbo sesi en net şekilde turbodan intercoolere giden hortumun patlamasıyla çıkan sesten anlaşılmaktadır. Yırtılma veya çatlama sebebiyle motora gitmesi gereken hava, kaçaklık yaparak ıslığa benzer bir ses çıkarmaktadır. Düşük bir maliyete sahip olan hortum değiştirildiğinde sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Sanılanın aksine arızanın turbodan kaynaklanmadığı olasılığını düşünerek bazı kontrollerin yapılması gereklidir. Eğer arıza turboda oluşmuş ise, aracın ve turbonun çıkardığı ses fark edilir derecede değişecektir. Turbolarda arızayı anlatan birçok belirti vardır. Belirli sürelerde araç ve turbonun kontrol edilmesi arıza ihtimalini oldukça düşürecek bir önlemdir. Turbo arızalarında ilk hissedilen, aracın çekiş gücündeki azalma ve çalışma sırasındaki bariz ses değişikliğidir.

Bozuk turbo sesi dışında arızanın anlaşılmasına olanak sağlayan belirtiler arasında devir ivmesinin azalması dikkat çekicidir. Ayrıca yüklü dizel araçlarda yokuş ve rampalarda zorlanmalar baş göstermektedir. Bunun dışında öncekine göre daha fazla yakıt sarfiyatı oluşması, turbonun arızalı olduğunu anlatan bir başka etken olarak görülebilir.

  • Araçta yağ yanma ve eksilme gibi sorunlar baş gösterir,
  • Turbodan ıslık sesini andıran sesler gelmeye başlar,
  • Yakıtın yanması sırasında oluşan aksaklıklar sebebiyle egzozdan beyaz duman atılır,
  • Araçta turbo basınç göstergesi bulunuyorsa göstergede düşme eğilimi görülür,
  • Direkt olarak motora etki etmese bile egzoz ve yanma verilerindeki değişiklikler motor arıza lambasının yanmasına sebep olur.

Arızanın ilk dönemlerinde belli belirsiz olsa da, uzun süre müdahale edilmezse oluşan farklı sesler aracın içerisinden çok rahat duyulacak seviyelere kadar yükselmektedir. Bu tür belirtilerde acil bir şekilde servise gidilmesi, ilerleyen arızanın oluşturacağı yüksek maliyetleri oldukça azaltacaktır.

Turbonun Bozulma Sebepleri Nelerdir?

Bozuk turbo sesi dışında farklı belirtilerle anlaşılabilen arızalar, farklı sebeplere dayalı olarak meydana gelmektedir. En önemli sebeplerin başında, turbonun yağsız kalması gelmektedir. Ayrıca kullanılan yağın yeterli derecede kalın olmaması ve kalitesiz yağ kullanımı da, turbo arızasına sebep olan unsurlar arasında yer almaktadır. Yağ sebebiyle oluşan arızalara meydan vermemek için, belirli periyotlarla kontrol etmek ve gerektiğinde yağ değişikliği yapmak zorunludur.

Ayrıca turbonun soğutma sisteminde oluşan olası arızalar ve turbo mekanizmasının içerisine girebilecek katı maddeler arızaya sebep olabilmektedir. Uzun süreli turbo kullanımlarında meydana gelebilecek olan yatak ve millerde oluşan boşluklar da arızaya sebep teşkil edecek unsurlar arasındadır. Turbonun kullanımı sırasında oluşan bazı arızalar da, kullanıcı hatalarından meydana gelen arızalardır. Oluşabilecek arızalarda mutlaka konunun uzmanı ustalardan destek alınmalıdır.